Po více než dvacetileté přestávce zazněla na terase bývalého kina opět hudba a také se tančilo.

Prostor za kulturním domem u kašny Hoch s rybou patřil druhý víkendový den milovníkům dechové hudby. Místa k sezení obsadili hlavně dříve narození, z nichž pro mnohé se dechovka stává nedílnou součástí nedělního odpoledne. O poslech se tentokrát postarali muzikanti ze Stonavy. V průběhu dvouhodinového programu zazněly skladby moravské, české a také od zahraničních autorů. V repertoáru byly například Zatúlaná láska, Karvinská polka, Melodie lásky, Podzimní valčík, Santa Maria, Měsíční serenáda, koncertní valčík od Johanna Sebastiana Strausse, Na vlnách a další melodie.

K některým písničkám jako Škoda lásky se spontánně připojili i návštěvníci. Na závěr zahrála kapela Havířovský jubilejní pochod od místního skladatele Antonína Ondry. „Na promenádní koncerty chodím skoro pravidelně. Hráli hezky. Tady za Radostí je i příjemné posezení. Mohlo by jen být více laviček,“ svěřila se jedna z mnoha návštěvníků Emílie Svobodová.

Akorďanka byla původně hornická kapela založená v roce 1982 na Dole ČSM ve Stonavě. V současné době má čtrnáct členů. Kapelníkem, uměleckým vedoucím a zároveň sólistou je František Huňař.