V tamním husitském kostele společně zahráli skladby hudebního velikána Antonia Vivaldiho včetně jeho nejslavnější Čtvero ročních dob. Po koncertě se houslista podepisoval a fotografoval i s malými návštěvníky koncertu.