Od Otakara Barana vybrali organizátoři především obrazy zachycující motivy Slezského kraje. Autor tvořil převážně malířskou technikou akvarelu, byl to výtečný kreslíř, který dokázal bravurně zachytit nejen prchavý ráz krajiny, ale i krásu něžné horalky.

Dále se na výstavě představuje se svou tvorbou Edgar Baran. „Malíř pro náš rovněž vybral obrazy s motivem slezského kraje. Edgar Baran je synem Otakara Barana a jeho otec mu byl nejen vzorem, ale i skvělým učitelem. Vtiskl mu do srdce stejnou lásku k malbě a v plenéru mu předal nejedno tajemství své zajímavé techniky malby akvarelem v mrazivých dnech,“ říkají organizátoři výstavy.

Výstava s názvem Tradice těšínského Slezska na obrazech otce a syna Baranových potrvá do 28. srpna 2008 ve výstavních prostorách Regionální knihovny, oddělení hudby a umění v Karviné–Fryštátě. Výstava je přístupná v půjčovních hodinách zařízení.

(xlab)