Gabriela Demeterová, je přední českou houslistkou, která vládne houslím i viole. Soustředí se především na barokní hudbu, již hraje s houslemi v nižším ladění. Svůj prostor však věnuje i hudbě klasického období. Je členkou umělecké rady pražské Akademie múzických umění.

Jaroslav Svěcený, je jedním z nejlepších současných českých houslistů a výraznou osobností české hudební scény. Jeho sólistická dráha začala již v době studií na pražské konzervatoři a Akademii múzických umění, kde studoval u prof. Františka Pospíšila a prof. Václava Snítila. Své vzdělání dovršil mistrovskými kurzy u slavných světových virtuosů Nathana Milsteina a Gidona Kremera.

Kateřina Chroboková, absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Janáčkovy Akademie múzických umění v Brně. Během studia na JAMU získala stipendium pro dvouletý magisterský program na Vysoké škole umělecké v Utrechtu. Své vzdělání si dále rozšířila postgraduálním studiem v belgickém Leuvenu. Jako vítězka Qundle International Organ Festival v Anglii, získala cenu v podobě pěti recitálů na mezinárodních varhanních festivalech ve Warwicku, Coventry, St. Albans, Cambridgi a Londýně.

Filharmonie Hradec Králové je profesionální symfonický orchestr působící po celé České republice i v zahraničí.
Začátek v 19 hodin.