V Městském domě kultury v Karviné se představil s novým repertoárem a posluchači si tak mohli poslechnout skladby z oblasti symfonické dechové hudby, árie z oper, ale nechyběly ani tradiční hornické písně. Jako sólisté se představili Václav Pálka na xylofon a zpěváci Magda Bártková a Peter Svetlík.

Pro dlouholetého šéfdirigenta Milana Bystroně to byla derniéra – loučil se s dirigenstvím souboru po dlouhých desetiletích.