Po krátkém proslovu pastora Slezské církve evangelické Janusze Kożusznika, zazněly v pestrém pořadu Novoročního koncertu tři moravské koledy, francouzská koleda Betlémská hvězda, Pastorale z muzikálu Jesus Christ Superstar, Aleluja v podání Jarmily Motalové za klavírního doprovodu Elišky Grabovské, Staré maďarské tance od Ference Farkase, Preludium a fuga G dur, Tichý kraj půlnoční a řada dalších hudebních lahůdek od významných světových autorů.

Vrcholem odpoledního programu byl závěr. Jako host vystoupil mladý houslový virtuóz Petr Grabovský. Odměnou pro vynikající muzikanty byl častý potlesk vděčného publika. „Koncert se vydařil. Byla radost poslouchat tak hezké melodie,“ krátce poznamenal cestovatel a fotograf Jiří Daněk. Zkušení učitelé hudby si pochvalovali výbornou akustiku pod chrámovou klenbou. „Jsem rád, že náš kostel dovede nabídnout vhodné koncertní prostředí. Spolupráce našeho farního sboru se Základní uměleckou školou Leoše Janáčka je dobrým počinem. Určitě přispěje k obohacení kulturního života v Havířově,“ uvedl Janusz Kożusznik. Programem provázel Lech Nierostek.