Soutěž je určena pro děti mateřských, základních škol a nižší třídy gymnázií. Jejím cílem je propagovat techniky kresby a grafiky, jež jsou ve školách často opomíjené a také prohlubovat v dětech tvořivost, fantazii, grafické cítění, probouzet touhu po vědění a poznání. Je také nezanedbatelným přínosem pro vyplnění volného času, inspiruje práci s dětmi ve vyučování na školách, doma i činnost ve výtvarných kroužcích.

Soutěží se v pěti kategoriích. Mateřské školy, 1. a 2., 3. a 4., 5. a 6., 7. až 9. třídy základních škol a nižších tříd gymnázií. Tři sta nejlepších obrázků je vybráno k vystavení a tři v každé kategorii jsou oceněny pamětní medailí a dárkem. Jeden z pedagogů obdrží cenu Za pedagogické vedení a jediný žák získává Cenu primátora města Havířova. V minulém roce do soutěže přišlo 1 407 obrazů z deseti zemí.

Soutěž vyhlašuje Základní škola a Sdružení TRANOSCIUS ve Frýdecké ulici v Havířově-Bludovicích, Magistrát města Havířova, Městské kulturní středisko a Městská knihovna. Vytvořená díla musí být zaslána do 9. května 2009 na adresu: Základní škola ul. Frýdecká 37, 736 01 Havířov–Bludovice. Podrobnější informace jsou na www.zsfrydecka.cz.