Pod chrámovou klenbou zazněly skladby od Ference Farkase Staré maďarské tance v podání klarinetového kvarteta, sólistka Magda Bártková zazpívala Ave Maria a árie od Wolfganga Amadea Mozarta, dále na varhany hrála Alice Racká a nechyběly ani zobcové flétny. Odměnou účinkujícím po každém vystoupení byl potlesk publika.

Zvěstováním Božího slova posloužil církevní rada Libor Šikula. Připomněl událost spojenou z mrtvých vstání spasitele. „Lukášovo evangelium vypráví příběh dvou Ježíšových učedníků, kteří šli z Jeruzaléma do Emaus. Cestou si dva přátelé sdělovali svoje hluboké znepokojení nad smrtí Ježíše, když se k nim připojil neznámý člověk a začal jim vykládat Písmo. Ke konci celodenní cesty učedníci na cizince naléhali, aby s nimi povečeřel. On vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim jej. Vtom se učedníkům otevřely oči a v cizinci poznali vzkříšeného Krista. Ihned se vydali zpět do Jeruzaléma, aby se o tuto dobrou zprávu podělili s ostatními,“ uvedl kazatel. Slavnostní bohoslužba skončila modlitbou Otčenáš, jenž jsi na nebesích.