Společné tvořivé setkání uspořádala výtvarná skupina Sprayart 34 pod vedením Nikoly Vavrouse: „Chceme ukázat nejen přívržencům graffiti, ale i široké veřejnosti jak se to dělá, když se toho zhostí povolané osoby.“

Sprejeři se činili už loni, když se jim po dohodě s vedením města podařilo zajistit pro legální malování graffiti další vhodné plochy. „V současné době disponujeme povoleními k malování na sedmi místech, které najednou pojmou více než 60 writers,“ vysvětlil Vavrous.

Více o tématu čtěte v Souvisejících článcích

Sprejeři mohou bez obav z postihu zdobit zadní zeď věžového domu u skateparku na ulici Astronautů, oplocení letního kina, oplocení firmy, zeď u tenisových kurtů na Opletalově ulici, odhlučňovací zeď u skateparku na Lomené ulici, zídku mezi ulicemi Zvonková a Střední a oplocení firmy Semag na Jarošově ulici.

„Název United Colours apeluje na multikulturní dialog, apeluje na poznání lidí ze sousedních států, jejich kultury, jazyka a zvyků, proto pořádáme také večerní afterpárty, kde se mohou všichni zúčastnění v klidu pobavit a strávit příjemné chvíle v prostředí Těrlické přehrady. Název United Colours je zároveň tématem celého jamu. Pozvaní writers mají možnost vytvořit na toto téma produkční malby. Jedna konkrétní koncepční malba vznikne na odhlučňovací zdi okolo skateparku na Šumbarku 2. Etapě. Zde bude krom jiných tvořit také speciální host, který si říká Chemis. Tenhle kluk z Benešova navštíví Havířov se svým projektem - ,,Write for freedom“. V rámci tohoto projektu objede Chemis desítky evropských měst, kde bude malovat koncepční malby na téma porušování lidských práv, narůstající extremismus a podobně,“ dodal Vavrous.

Informace o United colours, profily pozvaných writers, atd. najdete na oficiální stránce tohoto projektu www.myspace.com/united_colours.