Autorem olejomalby z roku 1925 je opavský malíř Josef Egon Kossuth, který byl oblíbeným malířem rodu. „Obraz jsme koncem října 2008 zapůjčili na výstavu nazvanou Proměny české akademické malby první poloviny 20. století - Bytosti odjinud, kterou pořádala Galerie hlavního města Prahy. Poté obraz putoval s celou kolekcí na výstavu pořádanou Uměleckoprůmyslovým muzeem v Brně. Obraz se nám nyní vrátil a zdobí opět Zlatý sál zámku,“ řekla vedoucí správy zámku Alexandra Rebrová.