První myšlenka na realizaci varhanního festivalu v Karviné se objevila na podzim roku 2004. Podle organizátorů se tento záměr zrodil v období, kdy v kostele Povýšení sv. Kříže v Karviné Fryštátě proběhla zdařilá rekonstrukce varhan. Ta povýšila tento hudební nástroj mezi nástroje koncertní.

Festivalové koncerty v uplynulých ročnících a výběr interpretů byly, podle organizátorů, veřejností hodnoceny velmi kladně. Organizátorům se za pět let povedlo zařadit tento hudební svátek na kulturní mapu regionu. Na karvinském festivalu hostovali významní umělci z Americky, Itálie, Polska, Slovenska a samozřejmě Česka.

Organizátoři věří, že i letošní festival, který je pozoruhodný zvláštní a nevšední dramaturgií některých koncertů, najde příznivou odezvu u posluchačů a znovu významně obohatí zářijový kulturní život v našem městě.

Festival zahájil, v neděli 6. září, polský varhaní mistr Ireneusz Wyrwa. Kromě něj na letošní festival přijali pozvání: Martina Kolářová společně s Hanou Čermákovou – flétna, Monika Melcova (Francie), Marta Wierzgoń společně s Pavlem Hromádkou – trubka (ČR). Místní duchovní správce katolické farnosti farář Daniel Vícha přednese během jednoho z festivalových koncertů modlitby a úvahy. Koncerty se konají každou zářijovou neděli v kostele Povýšení svatého Kříže v Karviné-Fryštátě.