Zdejší pracovníci pro návštěvníky připravili v rámci výstavy „K tabuli, prosím“ nejen nejrůznější dokumenty, ale i repliku někdejší třídy s dřevěnými lavicemi, tabulkami napsali, kalamáři, starými učebnicemi. Organizátoři výstavy vycházeli především z vlastních materiálů.

„Nebrali jsme odnikud jinud, vše máme z vlastních zdrojů,“ potvrdila hlavní organizátorka výstavy Veronika Matroszová.

Dodala, že prameny jsou především z města Karviné, z menších obcí už je to horší. „Tam se toho o obcích tolik nedochovalo. Co se týká města, tak spoustu materiálů máme nashromážděno z Karviné – Dolů,“ doplnila.

Tak jako v mnoha jiných oblastech, i ve školství byli hlavními donátory a staviteli škol Larischové a uhelné doly. Jak návštěvníci mohou na výstavě mimo jiné zjistit, na jedné z prvních školních budov v Karviné byl k přečtení nápis – poděkování stavitelům školy „od ctnostných dítek“.

Nejstarší dokument, který je k vidění na výstavě, pochází z roku 1832. Jedná se o listinu Tabulkový přehled o stavu učitelů v obvodu děkanství právě z tohoto roku. „Máme ještě starší dokumenty – někdy z 18. století,“ doplnila Matroszová.