Mezivystavovanými předmětynechybějídobové školní pomůcky, fotografie, učebnice, vysvědčení ani mnohé další. Interiér školní třídy navozuje atmosféru školního vyučování počátkem 20. století. Výstavu obohatili svými vlastními školními materiály a památkami na školní léta laskaví obyvatelé města, kteří jako malí poznali zblízka petřvaldské školní lavice…