Bohatou zkušenost spořádáním Noci sAndersenem mají knihovnice Městské knihovny Český Těšín a také vRegionální knihovně Karviná (RKK). „Naše knihovna se do letošního ročníku mezinárodní akce Noc sAndersenem zapojí již pošesté aktivně. Cílem akce je vzbudit vdětech zájem o četbu, ukázat jim krásu mluveného slova a půvab společného hlasitého předčítání. Zdůvodu rozsáhlé rekonstrukce ústřední budovy Regionální knihovny Karviná vKarviné-Mizerově se letošní ročník Noci sAndersenem vRKK uskuteční vnedaleké školní družině základní školy Majakovského,“ uvedla za RKK Markéta Kukrechtová z Knihovnické a informační služby.

Letošní ročník Noci sAndersenem vRKK se ponese vduchu pohádek, hlasitého předčítání, soutěžení, chatování sostatními knihovnami zapojenými do akce Noc sAndersenem.

„Pro děti je připravena pohádková olympiáda, vyzkouší si, zda by ve střelbě porazili Robina Hooda, mají postřeh jako bystrozraký a vyrobí si pohádkovou škrabošku. Také proběhne velký turnaj voblíbené hře „Člověče, nezlob se“ a pohádková diskotéka oblíbených pohádkových hrdinů. Večer si děti poslechnou si pohádku na dobrou noc, kterou jim přijde přečíst pohádkový hrdina,“ prozrazuje Kukrechtová a dodává, že Noc sAndersenem vRKK se těší stále větší oblibě nejen mezi malými a velkými čtenáři knihovny, ale také u samotných knihovnic a knihovníků.

„Vroce 2009 knihovnice zRegionální knihovny Karviná připravily pro děti „pyžamový bál“ a vroce 2008 se nesla vduchu „maškarního skotačení“.

Loňského ročníku Noci sAndersenem se zúčastnilo 840 knihoven a škol střední Evropy,“ doplnila Kukrechtová. RKKA ve spolupráci sTechnickými službami Karviná a.s. vroce 2005 vysadila dokonce vparku Boženy Němcové vKarviné „Pohádkovník Andersenův“ na počest oslav 200. výročí narození H. CH. Andersena.

Noční procházka Těšínem sAndersenem jako průvodcem

Také prostory Městské knihovny Český Těšín pobočka Havlíčkova ožijí zposledního březnového pátku na sobotu Nocí sAndersenem. „Zájem o účast na Noci s Andersenem je tradičně velký a jako vždycky počet dětí, které by chtěly v knihovně nocovat je mnohem vyšší, než kolik jich můžemena akci opravdu přijmout,“ uvedla hned na začátku povídání o letošní noci knihovnice Dana Zipserová.

Na malé čtenáře pak čeká úžasné noční dobrodružství. „Část programu bude zaměřena na výročí 1200 od založení města podle legendy. Máme domluvenou návštěvu Biblioteki v Cieszyně, takže se tam s dětmi před osmnáctou hodinou vypravíme. Čeká nás přehlídka masek, které budou inspirovány postavami z pověstí. Doufám, že se setkáme s Černou kněžnou, Bolkem, Leškem i Těškem a dalšími. Po společné večeři bude následovat procházka večerním městem s průvodcem, samotným H. CH. Andersenem,“ prozrazuje letošní program Zipserová.

Po návratu do knihovny jsou pro děti připraveny nejrůznější soutěže avýtvarná dílna - děti si samy vyrobí knihu a do ní si zapíšou nejlepší zážitek s večerní procházky s ukázkami pamětihodností v Cieszyně.

„Nevynecháme samozřejmě ani čtení. Hlavní organizátorky z Uherského Hradiště zajistily přednostně pro pohádkovou Noc s Andersenem jednu kapitolu s chystané knihy Pavla Šruta Lichožrouti 2, s ilustracemi Galiny Miklínové. To bude jen část poutavého čtení, které pro děti chystáme. Všichni se už velmi těšíme a nepochybujeme o tom, že Noc s Andersenem bude zase výjimečná,“ je přesvědčena Zipserová.

Petřvaldská noc se ponese ve veršovaném tónu

Strávit noc vknihovně mohou i děti vPetřvaldu. „Letošní Noc s Andersenem máme v celkem poklidném tónu. Vzhledem k tomu, že výročí jsou básnická: Hrubín a Mácha, připravujeme nocování ve veršovaném tónu,“ uvedla Jolanda Burová zknihovny vPetřvaldě stím, že prozatím ještě nemá přihlášky uzavřené, tak nedokáže specifikovat zájem, ale většinou se, podle ní, jedná o menší děti do 10 let.

„Program budeme zahajovat seznamovacím posezením v19 hodin a od 20 hodin nás čeká večerní Stezka, tedy soutěže venku,které se účastní děti i rodiče i ti, kteří nenocují,“ popisuje chystanou petřvaldskou noc Burová.

Po návratu po 21. hodině ještě účastníky čeká společné posezení s povídáním a čtením. „A pak se návštěvníci odeberou domů a zůstávají jen nocující,“ zakončuje Burová.