Společenský dům druhý červnový pátek byl plný hudby, zpěvu, tance, divadla a pohybových kreací. V rámci bohatého programu se početnému publiku představili bubeníci Big Bamboo Drums ze ZUŠ Studénka, houslistka Markéta Klodová, divadelní spolek Bukos, folklorní soubor Vonička, cimbálová muzika Jagár, break VEGETS Denise Chroboka, zpěvačky Vendula Weissová a Hana Keslerová ze ZUŠ Bohuslava Martinů, spolek přátel Járy Cimrmana SUMÁRUM, Break Bones Crew Karviná, taneční soubor Horizonty, Maniak Aerobic Ivany Kožmínové, Taneční klub Flodur Lenky Roikové, dýdžej Bukos Owec a kapela 100 stupňů Celsia. Jako projev uznání účinkujícím za jejich vynikající výkony se sálem často nesl dlouhý bouřlivý potlesk vděčných diváků. Pořadem provázeli Lenka a Petr Kocurkovi.

Jak tento počin v Havířově vznikl, přiblížil člen divadelního spolku Bukos. „Oslovili nás naši kamarádi Stanislava Martinková a přednosta dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně Jaroslav Štěrba, abychom se pokusili připravit benefiční akci, která by pomohla propagovat bohulibou práci nadačního fondu Krtek v tomto regionu a zároveň nashromáždila peníze pro onkologicky nemocné děti. Vymysleli jsme Krtkovu letní akademii a secvičil hrané reklamní pásmo pro významné mecenáše akce. Celkový výnos pro nemocné činí 191 200 korun. Všem, kteří přispěli, patří velký dík,“ uvedl Zdeněk Weiss.

Posláním Nadačního fondu dětské onkologie Krtek je získávání finančních prostředků a šíření povědomí o oboru dětské onkologie. Fond podporuje úsilí pracovníků KDO FN Brno, věnované léčbě nemocných kojenců, dětí a dospívající mládeže.

„Každý dětský úsměv má nezměřitelnou cenu. Snažíme se, aby k němu měly důvod i děti absolvující náročnou léčbu a svou nemoc vnímaly co nejméně. Onkologické onemocnění je obrovskou zátěží nejen na fyzickou, ale i psychickou a sociální stránku dítěte. Nejen nemocné dítě, ale i celá jeho rodina potřebuje pomoci,“ uvádějí zástupci nadačního fondu.