Přes sto padesát kreseb, maleb a několik medailí zdobí Výstavní síň Viléma Wünscheho. „Malířovo výtvarné dílo je nejen rozsáhlé, ale také mnohotvárné, a to jak po stránce technické, tak i myšlenkové. Od malebné, zasněžené, barevně vyvážené krajinomalby přes živou barevnost portrétů a jemnou lehkost zobrazení krojů našeho kraje se umělec dostává až k vyjádření razantního protestu proti nešvarům současnosti. Také jeho precizní a tvůrčí práce, o níž svědčí vystavené medaile, si zasluhuje pozornost a obdiv,“ vyjádřila svůj pohled na autorovu činnost, havířovská publicistka Milada Kaďůrková.

Tematickou pestrost vystavených prací nejlépe přibližují jejich názvy jako Červené pivoňky, Portrét Evy, Pod Lysou horou, Podzim, Tanečnice, Braniborská krajina, Na Lučině, Na Važinách u Váhu, Ostrov Brač, Split, nebo Lednický park. K zajímavostem patří pamětní medaile obce Těrlicko, Albrechtice, města Orlové a dolu Lazy ražené v kremnické mincovně na Slovensku. Rovněž pozoruhodná je kolekce osmi olejomaleb pojmenovaných příznačně Krize.

Orlovský rodák Jindřich Pyško (ročník 1930) pracoval přes padesát let v podnikových propagacích. Po roce 1990 byl několik roků členem kolektivu Hlasů Havířova. Vedle svého zaměstnání se věnoval vlastní umělecké tvorbě. Má za sebou výstavy v Havířově, Orlové, Karviné a Ostravě. Zúčastnil se také čtyř celostátních výtvarných soutěží. Výstava potrvá do 29. října.