Hlavním tématem hry je přetvářka, což je téma stále aktuální, neboť jak praví autor v jiné své slavné komedii: „Přetvářka je neřest podle módy…“ Režisérem představení je Ivan Misař.