„Nacvičit se dá přece všechno, i psaní veršů. Avšak pozor, každý verš stvořený rukou a mozkem, nebo mozkem a rukou vypovídá o nejtajnějších zákoutích duše. Proto si při poslechu básní klademe skoro vždycky otázku. Co tím chtěl básník říci? Teď je na vás milí hosté, abyste našli tu správnou odpověď,“ zahájila literární večer duše havířovských múz knihovnice Jindra Zlámalová.

Vhudebním oddělení Městské knihovny se pak publiku autorským přednesem postupně představili Hana Dvořáková, Vláďa Jasiok, Radek Kuchejda, Iva Savková a Jindra Zlámalová. Posluchači si mohli vyslechnout pestrou směs básní i prózy jako černá komedie, příběh o dvou německých vojácích z druhé světové války, vyprávění co způsobila vdopise záměna písmena d za sve slově drát nebo básně vážné, milostné, plné humoru a veselí. Zpříjemněním vzpomínkového setkání byly kytarové a pěvecké vstupy Jindry Zlámalové a Radka Kuchejdy.

Letošní již IX. ročník festivalu Den poezie se koná napadesáti místech po celé republice. Havířovští literáti ještě navštíví 27. listopadu Domov-penzion pro důchodce vHavířově-Šumbarku, kde budou seniorům předčítávat ze své tvorby.