Po smrti své matky, oddané bojovnice za mateřská práva, zahájila celonárodní kampaň kuctění její památky a zároveň založení tradice, která by vzdala hold všem matkám. Její úsilí bylo úspěšně završeno v roce 1914, kdy prezident Spojených států amerických Woodrow Wilson vyhlásil druhou květnovou neděli Dnem matek. Tento májový den přebírali členové rodin všechny povinnosti spojené svedením domácnosti, maminky dostávaly květiny a drobné dárky. Symbolem se stal červený karafiát.

Den matek se postupně rozšířil do dalších zemí světa a nabyl mezinárodní charakter.

Konec života samotné zakladatelky Anny Jarvisové byl velmi smutný. Zemřela vroce 1948 ve věku 84 let vchudobinci jako bezdětná, bez prostředků a zcela opuštěná. Přitom vprůběhu svého života každoročně vkvětnových dnech její pokoj zaplnily tisíce blahopřání ze všech koutů zeměkoule.

Vbývalém Československu se Den matek poprvé slavil 13. května 1923 v brněnském středisku Vesna. Jeho pořádání se ujaly YWCA, celosvětová dobročinná, sociální avzdělávající organizace pro ženy skřesťanským zaměřením a Československý červený kříž za podpory dalších spolků. Nejvíce se však o oslavu zasloužila Alice Masaryková, dcera prezidenta republiky T. G. Masaryka.

Po únoru 1948 byl nahrazen Mezinárodním dnem žen. Jeho tradice se obnovila v roce 1992, konáním velkého happeningu vpražském OD Kotva.
Letos připadá na neděli 13. května.

Historie vdatech:

1907 – U příležitosti výročí úmrtí matky Anny Jarvisové vzniká myšlenka založit den, který by vzdal hold ženám matkám

1908 – První veřejná oslava Dne matek ve Filadelfii

1909 – K oslavám se připojilo 45 států USA a další země všech kontinentů

1914 – Americký prezident Woodrow Wilson oficiálně vyhlásil Den matek národním svátkem

1923 – Poprvé se slavil vČeskoslovensku

1948 – Den matek vČeskoslovensku nahrazen Mezinárodním dnem žen

1992 – VČeské republice obnovená tradice oslav Dne matek