Pracovnice muzea se takto netradičně rozhodly oslavit Mezinárodní den muzeí. „Myslím si, že tato akce potěší hlavně děti. A je to zároveň forma, jak ukázat naší práci lidem. Chtěli jsme to udělat pokud možno zábavnou formou, protože takto si to zájemci nejlépe zapamatují a vyzkoušejí,“ řekla autorka nápadu Petra Juřicová. V muzeu si tou dobou práci badatele, určovatelé stáří a dalších vlastností předmětu i archiváře, zkoušeli žáci 7. B ze školy Mládí. Muzeum tak vůbec nepřipomínalo klidné dumavé místo, jak si možná někdo tyto prostory představuje.

Školáci byli volně ve skupinkách po celé ploše, s prací jim pomáhaly i zaměstnankyně muzea. „Taková akce se mi moc líbí. Vždyť tady můžeme pracovat a seznamovat se s věcmi úplně zblízka a nejsou to jen vystavené kusy, na které se nesmí sahat,“ prohlásil jeden ze žáků, Marek Fábrych. „Máme teď několik tříd ve škole v přírodě, takže často suplujeme. Když jsem se dozvěděla o této akci, hned mne napadlo, že takto děti stráví čas daleko lépe, než kdybych odučila obyčejnou suplovanou hodinu.