Tradičním Dnem řemesel byla v úterý slavnostně zahájena sezona v Kotulově dřevěnce. Kolem osmi set lidí se přišlo podívat na starodávnou ruční výrobu a zároveň si prohlédnout nejstarší roubenou stavbu na území Havířova.

V rámci celodenního programu se představili lidoví řemeslníci z Jablunkovska, Košařisk, ze Slovenska a také z Havířova. Návštěvníci mohli obdivovat zpracování lnu a vlny, předení na kolovrátku a ruční výrobu provazů. Nechyběl ani dráteník, řezbář, metlář nebo perníkářka. K vidění byla i výroba sýru salašnickým způsobem. O slavnostní atmosféru se postarali lidoví hudebníci z Těšínska. Zpestřením programu hlavně pro děti se stala malá kůzlátka. Ukázky z lidové rukodělné výroby měly mezi přítomnými velmi kladnou odezvu

„Do dřevěnky chodím pravidelně každý rok. Letošní start se opět vydařil i díky pěknému slunečnímu počasí. Program je nejen poutavý, ale také poučný. Je to i určité zpestření prvomájových oslav,“ svěřila se učitelka z mateřské školy Blažena Paseková, která přišla s pětiletým Honzíkem. Rovněž kronikář z Dolní Datyně Miroslav Szop vyjádřil svou spokojenost „Připomínání starých řemesel hlavně mladé generaci je velmi užitečné. Kotulova dřevěnka má určitě co říct a svým neopakovatelným kouzlem zaujme,“ poznamenal kronikář. Značnému zájmu se těšil bezpochyby starý větrný mlýnek zvaný viatrak. Zájemci mohli sledovat mlecí zařízení za provozu.

„Myslím si, že návštěvníci, kteří přicházeli po celý den, byli spokojeni. Vydařilo se i počasí, což u naší akce je v mnoha směrech rozhodující. Věřím, že si lidé odnesli mnoho zajímavých poznatků a rádi se k nám budou vracet,“ stručně zhodnotila nabytý den kustodka dřevěnky Soňa Kavanová.
Provozní doba dřevěnky je: Úterý až pátek od 9.00 do 12.30 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. V sobotu od 9 do 13 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin. V pondělí má zavřeno.