Představuje výrobky, které v minulosti zhotovily šikovné ruce romských řemeslníků kovářů, kotlářů, nožířů, kovotepců, košíkářů, dráteníků či korytářů. Žádné z těchto řemesel a profesí nepřinášelo samo osobě vysoký zisk, a proto si mnohé romské rodiny v minulosti opatřovaly obživu také žebrotou, drobnými krádežemi nebo třeba věštěním budoucnosti.

Se zákazem kočování v polovině 20. století začala tradiční romská řemesla skomírat a některá vymizela úplně. Tradiční romská řemesla a výrobky jsou dnes předmětem podnikání a prodeje. Výstavu připravila kurátorka Eva Hovorková (na snímku) z brněnského Muzea romské kultury a některé exponáty jsou zapůjčené ze Slovenska.

Expozice věnovaná historii romských řemeslníků.

Expozice věnovaná historii romských řemeslníků.