Na pódiu se vystřídaly všechny čtyři bohumínské orchestry. Festival zahájil Dechový orchestr ZUŠ společně s mažoretkami tanečního souboru Radost, Impuls Bohumín. Následovalo vystoupení Dechové hudby Českých drah, Dechové hudby Bochemie a na závěr se divákům představila Dechová hudba ŽDB Group a. s. „Protože všechny orchestry hrají z jedněch not, zahrály pak pod taktovkou tří dirigentů všechny kapely současně,“ řekl jeden z pořadatelů Milan Pěgřim.