První zmínka o Jaškovské krčmě, nejstarší dochované stavbě v Těrlicku a jedné ze starodávných hospod ve Slezsku, pochází z roku 1268. Tehdy byla podrobně popsána v listině opolskému knížeti Vladislavovi. Stála na Jaškovském kopci, po kterém dostala své jméno.

V dalších letech byla často přestavována a podle potřeby také rozšiřována. V roce 1682 budova vyhořela, ale o devět let později byla znovu postavena přibližně v dnešní podobě. V 18. století se stala majetkem hraběte Jana Larische Mönnicha. Nabyla na významu jako častá zastávka a noclehárna kupců. Při rozparcelování panského dvora v roce 1934 přešla do vlastnictví obce Horní Těrlicko. Díky své poloze na vyvýšenině zůstala krčma vodami Těrlické přehrady nedotčená. Úpravy z té doby však negativně ovlivnily její starobylý ráz.

Ve druhé polovině sedmdesátých let minulého století, kdy přešla pod Důl ČSM, pod dohledem historiků a památkářů provedla se její celková adaptace. Další rekonstrukci podstoupila v roce 2002. Opravily se interiéry, kde se v některých místnostech zachovala ještě žebrová klenba a byly do nich umístěny repliky historického nábytku. Ty připomínají dobu vzniku této starodávné hospody.