Vestibul knihovny před první adventní nedělí patřil malým výtvarníkům a čtenářům dětských knih. Součástí tvořivé soboty byla také malá prodejní výstavka z nabídky dětské literatury. Ti, kteří přišli v doprovodu rodičů, měli rovněž příležitost přihlásit se bezplatně do čtenářské evidence. „Jsem tu s oběma dcerkama Janičkou a Terezkou. Připravily pěkná přáníčka a společně jsme si prohlédli i výstavku. Je jen ku prospěchu věci, že knihovna pořádá takovéto akce,“ svěřil se tatínek obou dětí Jan Pavliš.

Ladění Vánoc se konalo v rámci Dne pro dětskou knihu, kterou právě na první prosincový den vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. „Myslím si, že se výtvarná sobota vydařila. Získali jsme i několik nových malých čtenářů. Hlavně že se všichni dobře bavili,“ poznamenala knihovnice Helena Ciompová.

Bezprostředním příspěvkem do adventního období patří soutěž pro děti s názvem Adventní kalendář, zahájená v knihovně na Seifertově ulici a Zdobíme si knihovnu v ulici Gen. Svobody je připravena na 4. prosince od 14 hodin.