Nejcennější trofeje v kategoriích poezie a prózy obdrželi Lucie Hyblerová z Ostrožské Nové Vsi a David Černín z Ostravy–Poruby.

Do Šuplíku se mohli přihlásit začínající autoři od patnácti let, kteří se literární tvorbou nezabývají profesionálně. Splněna musela být dále podmínka, že odevzdané práce jsou původní a dosud nepublikované. Próza byla omezena rozsahem pěti až deseti stránek a poeti měli možnost zapojit se do soutěže pěti básněmi.

Porota v čele s básníkem Jakubem Chrobákem ze Slezské univerzity v Opavě posuzovala díla celkem 127 autorů, z toho 56 poetů a 71 prozaistů. Předseda poroty spolu s pedagogem Zdeňkem Smolkou z Filozofické fakulty Ostravské univerzity hodnotili úroveň soutěže velmi kladně.