U příležitosti misijní neděle, kdy si katolíci připomínají křesťanské misije po celém světě, se totiž konal tradiční slavnostní průvod s dary, které nesly děti převlečené za nejrůznější světové národy. Během bohoslužby, kdy byl nedaleko oltáře umístěn také veliký globus, obětní dary tentokrát nenesli obyčejní věřící, ale právě děti v nejrůznějších kostýmech. K oltáři také nemířili pouze s chlebem a vínem, ale sloužícímu knězi přinášeli například ananas, banány, rýži a další plodiny, které rostou na celém světě.

Obětní dary přineslo pět skupinek různě oděných dětí a jejich počet symbolizoval jednotlivé světadíly. Kromě slavnostní misijní bohoslužby byla v sále pod farou připravena Misijní kavárna. Po celé dopoledne i odpoledne se zde promítaly filmy z různých častí světa s misijní tématikou. O přestávkách si návštěvníci mohli prohlednout výstavku misijní literatury a časopisů. Peněžní dary včetně výdělku z prodeje koláčků, které byly v kavárně prodávány, farnost zašle na Papežské misijní dílo do Vatikánu. Pomůže tím zajistit deset tisíc misijních projektů po celém světě.