Návštěvníci Musaionu ve středu 21. listopadu po celý den sledovali ukázky podzimních prací, mezi něž patří draní peří, předení na kolovrátku, vochlování vlny, lámání lnu na lamačce a těrlici, vázání rukavic na modle, motání provazů, zpracování mosorů či tkaní na jednoduchém stavu. Po celý den si také zájemci některé zaktivit mohli sami vyzkoušet, čehož nadšeně využily zejména děti.

„Akce byla také velmi bohatá na hosty. Představili se Marta Gelnarová, členové Oddziału Goroli Słezskich, Božena Bílková, gorolská muzika Bukoń, básnířky Iva Savková a Jolanta Filipek Čepcová. Ke koupi byly tradiční gorolské speciality – sýrové nitě klasické i spříchutěmi, chléb se szpyrkami i smalcem, koláče, kapuśňoky, skopové klobásy a další,“ uvedla Eliška Svatoňová zMusaionu.

Nechyběla také autogramiáda sprodejem básnických sbírek Ivy Savkové a Jolanty Filipek Čepcové. Obě nadané básnířky také předčítaly svou poezii, každá v rodném jazyce – češtině a polštině.