Kniha vyšla v srpnu letošního roku pod názvem Valašsko – historie a kultura II: Obživa. Podíleli se na ní Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek a Pavel Pumpr. Ve středu 16. října knihu slavnostně představili v konferenčním sále vstupní budovy rožnovského Národního muzea v přírodě.

Publikace obsahuje 36 studií odborníků zastupujících pět vědních disciplín (etnografie, historie, jazykověda, literární historie a dějiny umění). „Čtenáři se v ní dočtou například o plodinách, které se kdysi na Valašsku pěstovaly a konzumovaly, o pracovním oděvu starých Valachů, tradičních přivýdělcích, mezi něž patří třeba malování velikonočních vajec, či magických formulích zaříkávačů zajišťující ochranu před nepřízní počasí,“ přiblížil Stanislav Janalík z Centra marketingu a komunikace Ostravské univerzity.

Své místo mají v knize i jazykovědné příspěvky zkoumající vyjadřování dnešních obyvatel Valašska s ohledem na stravu, ale také obraz práce na Valašsku v literatuře či výtvarném umění. Nechybí ani studie věnované důležitým podnikům v regionu či vývoji obyvatelstva.

Knihu doprovází bohatá obrazová příloha a také DVD s dokumentárním filmem Říkejte mi strýcu od Aleše a Víta Smrčkových, který představuje tradiční způsob svážky dřeva na pěších saních ve vyprávění pamětníka z Velkých Karlovic.

Kolektivní monografie vychází z příspěvků přednesených na vědecké konferenci konané vloni v květnu v rožnovském skanzenu. Akce po pěti letech navázala na stejnojmennou konferenci z roku 2013 a završením bylo vydání knihy Valašsko – historie a kultura I. o rok později.

„Zatímco první ročník a navazující publikace se věnovaly šíře postaveným otázkám svébytnosti valašského regionu, druhé pokračování již mělo vymezený okruh zkoumání, tedy způsoby obstarávání obživy na Valašsku v různých historických údobích i stravu Valachů v minulosti a současnosti,“ doplnil Stanislav Janalík.