Své obrazy zde vystavují Roman Schmucker, zakladatelka skupiny Michaela Zormanová, Gabriela Stašová a Jan Gryz. Vernisáž výstavy proběhla v pondělí odpoledne a posledně dva jmenovaní zde přečetli i ukázky svých básní.

Poté se výstava změnila v přátelské posezení, kam dorazili i někteří další členové nové umělecké party. Ta se pod výše uvedeným názvem prezentuje na Facebooku a přidat se mohou tvůrčí lidé všeho druhu, bez rozdílu věku, pokročilí umělci, i ti, kdo teprve stojí na začátku.

Smyslem skupiny je seznamovat se mezi sebou, spojovat její členy k různým společným aktivitám a výstava Blíž je prvním krůčkem. Další akce různého druhu by měly následovat.