Těšínské Slezsko a jeho proměny v době modernizace je název nové výstavy, která bude k vidění ve výstavní síni Muzea Těšínska v Karviné na Masarykově náměstí.

Výstava představí proměny Těšínského Slezska, které jsou spjaté s územními, administrativními a politickými změnami po skončení tzv. slezských válek a nálezem černého uhlí v roce 1763 v katastru Polské Ostravy (od roku 1919 Slezské) a které se udály v průběhu následujících let až do poloviny 20. století.

Nález černého uhlí a jeho těžba se staly fenoménem působícím ve všech oblastech vývoje Těšínského Slezska, identitě jeho obyvatel a podobě zdejší krajiny.

Vernisáž proběhne v pátek 28. srpna v 17 hodin.

„Výstava návštěvníkům přiblíží ekonomický vývoj, vznik dolů, průmyslových podniků, dopad lidské činnosti na krajinu, životní styl či bydlení obyvatel,“ říká mluvčí muzea Lenka Ježová Bichlerová.

Písemné materiály a informace doplní ikonografický materiál, pohlednice, fotografie, mapy, dobové tiskoviny, dobový interiér, předměty každodenního života a mnohé další.