Nízkoprahové zařízení Bumerang, jak ho malí návštěvníci pojmenovali již 25 let na Šumbarku bezplatně poskytuje dětem od 6 do 15 let bezpečné místo pro smysluplné trávení volného času. Například mají možnost se věnovat tanci, zpěvu, zúčastnit se výletů, zahrát si společenské hry a podobně. K dispozici je i počítač.

Středisko nabízí dětem také pomoc, radu, a podporu při osobních, rodinných nebo školních problémech. V současné době má středisko v evidenci kolem 200 dětí. Mezi hosty úterní oslavy byla také náměstkyně primátora města Havířova Jana Feberová. Zúčastnila se ji i Ardi van Hattem z Národního ústředí Armády spásy.