Výborná atmosféra a zaplněný sál tak, že lidé, kteří přišli později, měli smůlu a dovnitř se nedostali - nebylo si kam sednout.