Obřad probíhal ve třech půlhodinových blocích. Do pamětní knihy města bylo zapsáno 9 dětí ve věku do jednoho roku. Slavnostní projev přednesla náměstkyně primátora města Havířova Jana Feberová.

S hezkým kulturním programem vystoupili žáci druhého a čtvrtého ročníku Základní školy Gen. Svobody. O živou hudbu se postaralo duo Regina Bednaříková a Pavel Urban.

Další vítání je připraveno na neděli 14. dubna od 9.30 hodin.