Ve zcela zaplněném reprezentačním sále Základní umělecké školy Leoše Janáčka si mohli diváci vychutnat pásmo z představení Vandrovali hudci a domácí premiéru z vystoupení na mezinárodním folklorním festivalu v polském Zakopaném – Vzpomínky na Zakopane.

Účinkovala nejstarší věková skupina tanečníků od 14 let výše. Hrál orchestr lidových nástrojů zastoupený všemi typickými hudebními nástroji jako housle, viola, kontrabas, cimbál a jiné. Po koncertě bylo posezení u cimbálu a volná zábava.

Program připravili umělečtí vedoucí a zakladatelé Voničky Emilie a Jiří Slavíkovi.