Své nabídky prezentovalo 50 škol a 8 zaměstnavatelů převážně z Moravskoslezského kraje. Tak byly na jednom místě poskytnuty informace o vzdělávací nabídce středních škol a následném uplatnění na trhu práce vycházejícím žákům základních škol, výchovným poradcům, rodičům a široké veřejnosti.

Většina stanovišť byla dobře vybavena informačními materiály a také různými prospekty. Výstavu obohatil i zajímavý doprovodný program. Byly to ukázky profesní i praktické sebeobrany, první pomoci, dále módní přehlídka, módní přehlídka zdravotnických oděvů a také masérské vystoupení.

Nechyběly ani soutěže pro žáky základních škol. Moderovala Nikola Blahutová. Vydařenou akci pořádal Úřad práce ČR – Krajská pobočka Ostrava, kontaktní pracoviště Havířov v součinnosti s městem Havířov.