„Sborový zpěv zažívá reminiscenci a zdá se, že zpívání tohoto typu je ještě stále pro mnohé atraktivní, vzhledem k tomu, kolik sborů u nás v Moravskoslezském kraji funguje,“ řekla o sborovém zpívání sbormistryně souboru Slezan Kamila Kurníková, která do této funkce nastoupila teprve nedávno.

„Noví členové se shánějí velice těžce, protože ne každý se hodí pro sborový zpěv, který je svým charakterem specifický už proto, že člověk musí pracovat kolektivně. Očekávání potenciálních členů jsou tedy mnohdy nenaplněny a často to skončí u dvou zkoušek,“ prozradila Kamila Kurníková.

Právě proto pěvecký sbor Slezan pořádá den otevřených dveří, na kterém dojde i k takzvané modelové zkoušce. „Loni se nám například podařilo získat devět nových členů, kteří kupodivu setrvali, což je skvělé,“ dodala.

Co se týče repertoáru, sbor Slezan klade velký důraz na úpravy lidových písní, například od skladatelů jako Jan Vičar, Zdeněk Lukáš nebo Antonín Tučapský. Aktuálně sbor nacvičuje program velikonočních koncertů, kde se bude specializovat také na duchovní hudbu a chorály.

„Díky novým členům a také díky mně klesl věkový průměr souboru na šedesát let,“ s úsměvem doplnila Kamila Kurníková. Nejstaršímu členovi, panu Karlovi, který je v souboru téměř od samého počátku, je 87 let, nejmladší pěvkyni je pak 21 let.

„Odlišujeme se tím, že jsme jediný ryze český soubor na Těšínsku, kde jsou jinak národnostně smíšené sbory, čili polsko-české,“ vzkázala Kamila Kurníková s myšlenkou, že právě český repertoár a složení může přilákat další potenciální členy.

„Čeká nás také čtyřdenní soutěžní cesta do Maďarska, na kterou se moc těšíme,“ dodala. Pěvecký sbor Slezan letos oslaví 75 let od jeho založení a od doby, kdy původně vznikl jako učitelský sbor.