Všimli si toho už i veteráni: rok od roku lidí, kteří se scházejí u pomníků zavražděným, ubývá. „Je to smutné, že se dnes na místě bývalého nacistického internačního tábora pro vojáky schází pouze pamětníci těch hrozných události. Nejsou tu ani skauti, ani školáci, které by sem přivedly učitelky,“ řekl během pietního proslovu na místě bývalého vězeňského tábora Stalag na nábřeží řeky Olše místostarosta Českého Těšína Stanislav Folwarczny. Památník na Kontešinci byl původně zasvěcen vojákům zemřelým v zajateckém táboře, který na tomto místě stával. Po převratu v roce 1989 tam byla vyryta i jména vojáků padlých na frontách 2. sv. války. Po skončení pietního aktu proběhla ještě mše za oběti války.