Ostrovského ulice a okolní budovy postavené ve druhé polovině padesátých a v první polovině šedesátých let 20. století patří do městské části Havířov-Město. Na její levé straně ve směru k Podlesí stojí tříposchoďové obytné domy, které již nemají znaky historické části Havířova. Pouze střechy připomínají nejstarší městskou zástavbu známou jako Sorela. Přibližně v místech, kde Ostrovského ulice leží, před více než sto lety a dávno předtím vedla cesta od Ostravy přes Šenov do Těšína a Krakova. Nazývala se Císařská.

Takto pojmenovaných tras ve střední Evropě bylo hodně. Měly společného jmenovatele, končily v císařské Vídni.
Po obou stranách byly často bohatě lemované stromořadím jako lípa malolistá, jírovec maďal, jasan ztepilý nebo dub letní.

V Havířově se nejsouvislejší dochované stromové seskupení nachází v městské části Podlesí na ulici Elišky Krásnohorské. Jedna lípa malolistá je pozůstatkem právě aleje z bývalé Císařské stezky procházející městem. Je chráněná, ale přesto není v nejlepším stavu.