Současné sídlo Obecního úřadu v Albrechticích dlouhá léta patřilo do oblasti školství. Stavba nové české státní menšinové školy v centru obce byla zahájena v květnu 1923 a 29. října téhož roku předána k užívání.

Slavnostní otevření se konalo 4. listopadu za účasti řady hostů. V přízemí budovy se nacházela kancelář, kabinet a byt správce. V prvním patře dvě učebny. Postupným narůstáním počtu obyvatel Albrechtic kapacita dvoutřídky nestačila. Ve druhé polovině padesátých let minulého století probíhala generální oprava školy. V roce 1962 se provedla k stávajícímu objektu přístavba dvou tříd a dvou kabinetů. Dlouho plánovaná nová osmnácti třídní základní škola v blízkosti starého dřevěného kostela byla otevřena 1. září 1986.

Opuštěné prostory původní školní budovy se postupně přestavěly na kanceláře tehdejšího Místního národního výboru a obřadní síň. Práce byly dokončeny v květnu roku 1989.

Poblíž budovy je Pomník osvobození a chráněný přírodní výtvor bludný balvan.