Přesto je její význam poměrně velký, neboť je ukázkovou architekturou takzvaného socialistického realismu a vprosinci roku 1955 vní byly oficiálně předány zakládací listiny města Havířova.

Objekt původně sloužil jako kino a v suterénu byl zábavní podnik. Později byla vbudově herna binga a casino. Když Radost začala chátrat, rozhodlo havířovské zastupitelstvo o celkové rekonstrukci. Ta byla dokončena na konci měsíce září. Rekonstrukce byla pojata poměrně honosně. Městskou kasu přišla na 130 milionů korun stím, že jde opravdu o důstojný kulturní stánek. Snad jediným velkým mínusem je zoufalá absence parkovacích míst, které město u oficiálních příležitostí řeší rezervováním parkoviště u nedalekého magistrátu.