Stovky fotografií, různé písemnosti a další materiály připomínají období největšího rozkvětu hornictví na severu Moravy v rámci ostravsko-
-karvinského revíru v 50. a 60. letech 20. století. Zároveň přibližují i postupný zánik ostravských šachet a celé řady dolů na Karvinsku, jako například Dolu František nebo Dolu Dukla.

„Je to něco úžasného. Vše, co kolem vidím, připomíná práci havířů v našem regionu. Některé fotografie zachycují neopakovatelné a nejdramatičtější chvíle 
v životě šachet. Lze jen uvítat, že je v Havířově k vidění tak zajímavá, ojedinělá a záslužná výstava. Každému, kdo se jen trochu zajímá o hornictví, bych ji doporučil navštívit,“ řekl bývalý horník Jaroslav Pawlas z Klubu hornických důchodců Dolu František v Horní Suché.

Malý pohled do hornické minulosti nabízí i filatelistické vzpomínání v podobě korespondence již neexistujících dolů a podniků OKR od předsedy Klubu filatelistů v Havířově Petra Mazocha. Pěkné jsou i nejrůznější dětské kresby a malby.

Výstava v průběhu 19. Setkání hornických měst a obcí, které se koná tento víkend, bude mít upravenou otevírací dobu následovně: pátek 19. června od 14 do 22 hodin, 20. června od 8 do 20 hodin a v neděli 21. června od 10 do 14 hodin.