„Mnoho let jsme se snažili krůček co krůček zlepšovat v šermířském umu svépomoci i za pomoci mnohem zkušenějších lidí. Začali jsme působit na různých hradech, bitvách či městských slavnostech. Členové odcházeli i přicházeli, ti věrní zůstali. Akcí přibývalo natolik, že jsme již nemuseli posílat nabídky, ale zájemci o naši produkci se sami hlásili. Dosáhlo se tak jakéhosi pomyslného vrcholu většiny skupin – být často viděn a být slušně ohodnocen,“ vysvětlil dlouholetý člen skupiny Tizon Lukáš Horký.

Před dvěma lety přišel zásadní zlom. Tizon přestal působit na veřejnosti a stáhl se do umělého světla tělocvičny. Hlavní náplní byl trénink bojového šermu. „Ten již nebyl určen pro veřejnost a scéniku, ale pro umění, jak co nejrychleji a co nejefektněji zneškodnit protivníka způsobem, jakému byli naši předci učeni,“ uvedl další ze šermířů Jiří Václavínek.

Skupina veškeré gotické vybavení zavřela do truhlic a začala se specializovat na raný středověk, konkrétně na Velkou Moravu. „Období jsme pojali co nejprecizněji. Soustavně se čtou odborné knihy, většina vybavení vzniká vlastní rukodělnou prací, díky které někteří z nás začali oživovat lidová řemesla,“ doplnil Václavínek.

Odměnou za tuto soustavnou snahu je pro Tizon spolupráce s Muzeem Těšínska.

Zájemci se mohou o historických šermířích dovědět více na webových stránkách www.tizon.cz

„Pokud téma šermířství někoho osloví, může se k nám přidat, protože stále sháníme a přijímáme nové členy. Rádi bychom tak společně chtěli vyvrátit moudrá slova Františka Palackého – Zapisujeme málo a zachováváme ještě méně,“ dodal Jiří Václavínek.