Hodnotit se bude květinová výzdoba v kategoriích: venkovní předzahrádky, okna bytových domů, vstupní vchody restaurací na Masarykově náměstí a přilehlých ulicích, dále balkóny, okna a předzahrádky bytových domů na sídlištích a balkóny a okna a předzahrádky rodinných domů.

Do 15. září je možno zaslat vyplněný kupón, spolu s maximálně třemi fotografiemi výzdoby (obálka s označením „Rozkvetlé město“), na adresu magistrátu. Druhou možností je poslat přihlášku a tři fota ve formátu JPG nebo TIFF na e–mailovou adresu rozkvetle-mesto@karvina.org.