V padesátých a šedesátých letech minulého století docházelo v návaznosti na výstavbu Havířova k významným změnám v Dolních Bludovicích, které byly až do konce roku 1959 samostatnou obcí. K nově založenému městu se připojily 1. ledna 1960. Mnohé rodinné domky a také drobné živnosti musely ustoupit panelové výstavbě.

Několik demolicí postihlo i lokalitu, poblíž cesty vedoucí na Bludovický kopec, v místech dnešní ulice Elišky Krásnohorské a nákupního střediska Orion. Mezi ně patřila i přízemní budova s prodejnou potravin s názvem Ústřední potravní spolek pro Slezsko v Lazech a vedlejší jednopatrový rodinný dům postavený v roce 1928, ve kterém se provozovalo také stolařství.

V první polovině šedesátých let dvacátého století byly obě stavby zbourány a na uvolněných pozemcích se postavil sedmi patrový téměř dvě stě metrů dlouhý obytný panelák.

Obdobný osud potkal i další objekty. Například takzvaná konírna, prodejna textilu a hospoda, se přestavěla na sídlo Havířovské teplárenské společnosti. Původní starší baráky, které se zachovaly, slouží v současnosti zcela jiným účelům. Třeba tam, kde je lékárna, byla v minulosti prodejna obuvi.