K nejstarším zachovalým veřejným budovám v Horní Suché patří objekt bývalé české obecné školy v ulici Stonavská. Základní kámen ke stavbě byl za účasti široké veřejnosti položen 30. srpna 1925.

Za necelý rok dne 22. srpna 1926 byla slavnostně otevřena a předána do užívání jako pětitřídní. Do školních lavic zasedlo celkem 183 žáků. V dalších letech část svých prostor poskytovala také měšťanské škole, která neměla vlastní přístřeší. O půl století později v roce 1976 začala oprava celé budovy staré školy, jak se jí běžně říkávalo. Ta trvala rok. Intenzivní podzemní hornická činnost v lokalitě nezůstala bez následků.

V osmdesátých letech se její technický stav v důsledku poddolování výrazně zhoršil. K nápravě ale nedocházelo. Generální oprava k odstranění důlních škod byla zahájena až v roce 1994. Více než sedmdesátiletá historie obecné, později národní a nedávno základní školy, skončila před deseti lety.

Od 1. září 1997 sídlí v budově hornosušská služebna Policie České republiky.