Letošní, už 25. ročník soutěže nesl podtitul „Moje město/vesnice".

„Jejich autoři, tedy školou povinné děti, ve svých pracích zobrazují jak minulost, tak budoucnost svých zemí, z obrazů se na nás dívají obyvatelé těchto měst, pozorujeme typická zvířata, dopravu v ulicích, památná místa, ale také se seznamujeme s významnými osobnostmi. K tomu děti využívají nejrůznější výtvarné techniky, jako linoryty, lepty, monotypy, tisky z papírořezu, koláže, kolorované kresby nebo také linoryty," přiblížil Petr Vojtek z pořádající školy.

Ceny v pěti kategoriích

Odborníci oceňují zejména méně obvyklé techniky, které vyžadují vedení učitele k osvojování si technické dovednosti, rozvíjení kresebného i grafického vidění i smysl pro kontrast ploch.

Ze zaslaných obrázků vybírá odborná porota nejzajímavější díla, která budou k vidění ve výstavní síni Viléma Wűnscheho v Kulturním domě Leoše Janáčka. Ceny jsou udělovány v pěti kategoriích podle věku výtvarníků od těch nejmenších z mateřských škol, až po nejstarší žáky základních škol. Některá díla jsou oceněna zvláštními cenami, Cenou primátora města, nejkreativnější učitel je oceněn Cenou krajského úřadu za pedagogické vedení.

Podle porotců byla soutěž v letošním roce obeslána mnoha technicky vyspělými mladými výtvarníky a vybrat omezené množství děl na výstavu i práce k ocenění nebylo vůbec jednoduché.

„Některé školy zasílaly celé série obrázků srovnatelné úrovně. A to svědčí o vynikajícím vedení výtvarného pedagoga. Nejvíce upoutávaly barevné linoryty a suché jehly, ale byly tam i vynikající kresby. V každé kategorii by bylo možné vybrat několik prvních, druhých a třetích míst -bylo tam více prací k ocenění!" zhodnotila členka poroty Tamara Škutová.

Výtvarné pedagožce Gabriele Drongové se moc líbila V. kategorie.

„Nejvíce mě zaujaly práce z Polska, Slovenska a Rumunska. Bylo z čeho vybírat, i když to bylo náročné," řekla.

V září na výstavě

Autoři nejlepších prací převezmou věcné ceny a diplomy na vernisáži výstavy, která se uskuteční 4. září ve výstavní síni Viléma Wünscheho v Kulturním domě Leoše Janáčka.

Mezinárodní dětské výtvarné soutěže „Krásná jako kvítka…" se letos zúčastnily děti z deseti evropských zemí z Litvy, Rumunska, Bulharska, Lotyšska, Běloruska, Slovinska, Chorvatska, ale též z Polska nebo Slovenska, a dvě výtvarná díla na soutěž přicestovala i z USA.

Petra Vojtek