Trasa pochodu vede směr ulice Poštovní k VZP, ubytovna Kosmos, po Žižkové kolem restaurace Tesarčík až ke státní hranici, dále po vyznačené trase až k ulici Mickiewiczova a k restauraci Ščerba. Dále po ulici Borovského až k Univerzitnímu náměstí a po ulici Fryštátské zpět do cíle.

Páteční Deník s TV magazínem.