Od poloviny července, každý čtvrtek, patřilo dětské oddělení havířovské Městské knihovny ve Šrámkově ulici malým výtvarníkům. Vprogramu se vystřídala témata Vystřihovánky Radky Holubcové, Keramika zdobená korálky, Zvířátka zplsti, Kouzelná Papier Mache, A opět tričko, Krabička na poklady a na závěr Dopoledne snakladatelstvím Anagram. Již tradičně byl zájem obrovský. Celková účast překročila hranici čtyři sta. Navíc pokaždé přišla i spousta maminek a babiček, které pomáhaly těm nejmenším. Limitujícím faktorem jsou ale kapacitní možnosti. Tentokrát pomohlo teplé suché počasí, které umožnilo pracovat pod širým nebem před budovou knihovny.

Největšímu zájmu se opět těšilo malování na textil a za ním vtěsném závěsu byla keramika. Příležitost ozdobit si své tričko barevným obrázkem využilo jednasedmdesát dětí. Spokojeni byli nejen malí výtvarníci, ale i rodičovský doprovod. „Až na jednu výjimku jsem tu se svými třemi kluky a neteří byla pokaždé. Je to velmi smysluplné využití volného času a knihovna je toho vzorným příkladem. Hodně se naučíme a pak můžeme vyrábět i doma,“ řekla jedna zmnoha maminek Ivana Lavrenčíková. Náročnější to letos měly samotné knihovnice. „Finanční příspěvek na pořádání akce od Ministerstva kultury byl podstatně nižší než vminulém roce. Přitom náklady na materiál nejsou zrovna zanedbatelné a také lektory je třeba zaplatit. Přesto si myslíme, že se to zvládlo ke spokojenosti všech zájemců,“ stručně zhodnotila průběh, vedoucí dětského oddělení Romana Cichá.

Bez nadsázky se dá říci, že tato jedinečná prázdninová knihovnická výtvarná show nemá vHavířově obdoby. Na závěr účastníci obdrželi pěkný grafický certifikát snázvem Tvořivé léto 2007.