Program připravený Městským kulturním střediskem začal v poledne vystoupením místního folklorního souboru Vonička, který vystřídala krojovaná dechová hudba Věrovanka. Po slavnostním zahájení v 15 hodin na podiu vystoupila kapela Javory s Hanou a Petrem Ulrychovými a následně cimbálová muzika Friš a Láďa Kerndl s kapelou.